Te hoge boete bij uitkering?

Niet voldaan aan uw inlichtingenverplichting?
Wij helpen u met bezwaar maken!

Sinds 1 januari 2013 heeft de overheid het sanctiebeleid in het kader van de sociale zekerheidswetten (o.a. Werkloosheidwet, bijstand, toeslagen, DUO) aangescherpt. Overtreding van regels wordt sindsdien strenger bestraft. Vooral het schenden van de inlichtingenplicht leidt tot boetes die flink op kunnen lopen. Intussen bepaalt de rechter echter steeds vaker dat deze boetes te hoog zijn.

Bij het toekennen van de uitkering wordt elke uitkeringsgerechtigde erop gewezen dat hij of zij alle gegevens door moet geven die van belang zijn voor het vaststellen van de uitkering. Ook toekomstige wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de uitkering moeten zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt aan de instantie die de uitkering betaald.

Het komt echter geregeld voor dat wijzigingen, om wat voor reden dan ook, niet op tijd worden doorgegeven. In dat geval kan de uitkerende instantie bepalen dat het bedrag dat te veel aan uitkering is ontvangen, terugbetaald moet worden. Maar dat niet alleen. Er kan ook een boete worden opgelegd omdat de inlichtingenplicht is geschonden.
Sinds januari 2013 is de hoogte van de boete gelijk aan de hoogte van het bedrag dat wordt teruggevorderd. Door de nieuwe regelgeving worden personen die de inlichtingenplicht schenden extra hard getroffen. Echter, inmiddels hebben diverse rechters bepaald dat het opleggen van een hoge boete in strijd is met een aantal wettelijke bepalingen, waaronder een internationale bepaling.

Kom gerust bij ons langs

Indien u een brief ontvangt waarin wordt bepaald dat u een boete krijgt, helpt Benamar Advocaat u graag met het opstellen van een bezwaarschrift. Ook in andere uitkeringskwesties is mr. A. Benamar gespecialiseerd en helpen hij u graag! U kunt hiervoor gefinancierde rechtsbijstand ontvangen.

Laat een reactie achter